Zwemles, met diplomagarantie, voor een vaste prijs!

Ouders zijn nauw betrokken en zwemmen mee als hun kind voor de eerste keer in het grote bassin les krijgt.

 

Kleine Starters- en Oefengroepen en zonodig blijft dat zo!

U investeert in tijd, geld en energie, en wij helpen u en uw kind

A-zwemdiplomagarantie voor ieder kind, dit zonder intake-test 

Investeringen in uw kind vanaf het jaar 2022-2023 

U weet bij ons van tevoren wat u gaat investeren in de zwemles van uw kind. 

Sinds onze oprichting, in september 2004, proberen wij de prijzen op een aanvaardbaar niveau te houden. Wij geven u ook de mogelijkheid om in    3 maandelijkse termijnen te voldoen. Door het extra werk wat wij oplopen zijn er krediet-/administratiekosten verschuldigd.

Na de kennismaking ontvangt u van ons een deelnamebevestiging welk tevens de factuur is. Restitutie van lesgeld wordt binnen 1 maand na aanvang van de kennismaking voor 80% geretourneerd, dit als ons samenwerkingsverband niet het gewenste resultaat oplevert.

Als u beslist om tijdens de kennismaking niet door te gaan, dan betaalt u de kennismakingskosten en heeft u verder geen verplichtingen.

Wij zullen een passende oplossing aandragen mocht uw kind er toch nog niet aan toe zijn om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen.

Kennismakingskosten €30- p.p. 

Tijdens de kennismaking ontvangen wij van u het inschrijfformulier en de kosten voor de kennismaking €30.   

Tijdens de kennismaking kunt u beslissen of uw kind bij ons doorgaat.      

U betaalt dan alleen de kennismakingskosten. Hierin zijn opgenomen het vervaardigen van de Stickerkaart en de toegang tot Helsdingen.

Het inschrijfformulier en bijzonderheden over de procedure ontvangt u vlak voor aanvang van de zwemcursus per E-mail. Mocht u kiezen voor termijnbetaling, dan brengen wij u 30 euro extra in rekening. 

In totaal zijn de kosten in het geval van termijnbetaling €60-.

A-diplomagarantie € 975- inclusief 9% BTW

De A-diplomagarantie is voor maximaal 2 jaar. Mocht uw kind voor die tijd nog geen diploma hebben behaald, dan gaan wij met u het gesprek aan voor een passende oplossing voor u en uw kind.

De geldigheid van de Stickerkaart(zwemabonnement) voor recreatief zwemmen in Vianen, is minimaal 1 jaar. Mocht uw kind binnen deze periode een diploma behaald hebben, dan mag er tot 1 jaar gebruik worden gemaakt van het abonnement. Dit telt niet voor het gereduceerde tarief. 

Bij te late betalingen, iedere keer na 30 dagen overschrijding van de termijn, brengen wij u 35 euro administratiekosten in rekening.

Bij termijnbetaling is de termijn van overschrijding 2 weken en berekenen wij 30 euro administratiekosten.

Als u voor het A-pakket kiest, gaan wij net zolang door totdat uw kind minimaal het  A-diploma heeft behaald. Mocht het A-diploma achteraf te hoog gegrepen zijn, dan bespreken wij een passende oplossing die altijd in het welzijn zal zijn van uw kind. Dit kan zijn dat wij besluiten om een tijdelijke stop in te lassen. Het onjuist of onvolledig invullen van het inschrijfformulier, kan gevolgen hebben voor de garantie. Na 2 jaar kan uw kind de lessen blijven volgen voor 35 euro per maand. 

A&B-diplomagarantie € 1.080- inclusief 9% BTW 

De A&B-diplomagarantie is voor maximaal 3 jaar. Mocht uw kind voor die tijd nog geen diploma hebben, dan gaan wij het gesprek met u aan voor een passende oplossing.

De geldigheid van de Stickerkaart, voor het recreatieve zwemmen in Helsdingen Vianen is minimaal 14 maanden. Mocht uw kind binnen deze periode het A&B-diploma behaald hebben, dan mag er tot 14 maanden gebruik worden gemaakt van de kaart. Telt niet voor gereduceerd tarief.

Bij te late betalingen, iedere keer na 30 dagen overschrijding van de termijn, brengen wij u 35 euro administratiekosten in rekening. 

Bij termijnbetaling is de termijn van overschrijding 2 weken en berekenen wij 30 euro administratiekosten.

Als u voor het A&B-pakket kiest, gaan wij net zolang door totdat uw kind minimaal het  A-diploma heeft behaald. Mocht het B-diploma achteraf te hoog gegrepen zijn, dan bespreken wij een passende oplossing die altijd in het welzijn zal zijn van uw kind. Dit kan zijn dat wij besluiten om een tijdelijke of definitieve stop in te lassen. 

Blijkt na aanvang dat, in het belang van uw kind, het niet verstandig is om 'druk' te blijven uitoefenen en uw kind stopt, dan ontvangt u het verschil tussen het A- & B-diploma van ons terug.

Het verschil tussen het A- en het B-diploma betalen wij terug als blijkt dat het voor uw kind niet mogelijk blijkt te zijn om een B-diploma te behalen.  Uw kind mag de 24 maanden lesgang dan niet overschreden hebben.                                                                                                                        Mocht u ervoor kiezen om tussentijds het volledige A&B-pakket te reduceren naar het A-traject, dan dient u dat minimaal één maand voor aanvang van het B-traject aangegeven te hebben. Wij maken dan het verschil in tussen het A&B- en A-traject binnen één week aan u over.

Het onjuist of onvolledig invullen van het inschrijfformulier, kan gevolgen hebben voor de garantie. Na 3 jaar kan uw kind de lessen blijven volgen voor 35 euro per maand.    

B-diplomagarantie € 365- inclusief 9% BTW

De B-diplomagarantie is voor maximaal 1 jaar. Mocht uw kind voor die tijd nog geen diploma hebben behaald, dan gaan wij met u het gesprek aan voor een passende oplossing. Uw kind blijft daarin de graadmeter.

De geldigheid van de Stickerkaart, om vrij te kunnen zwemmen in SC Helsdingen, is minimaal 3 maanden. Mocht uw kind binnen deze periode zijn/haar diploma hebben behaald, dan mag er tot 6 maanden gebruik worden gemaakt van de Stickerkaart.

Bij te late betalingen, iedere keer na 30 dagen overschrijding van de termijn, brengen wij u 35 euro administratiekosten in rekening.

Bij termijnbetaling is de termijn van overschrijding 2 weken en berekenen wij 30 euro administratiekosten.

Om tijdens de zwemlessen in Helsdingen Vianen op zaterdagmorgen gebruik te kunnen maken, wordt een armbandje in bruikleen aan u verschaft. Voor dit bandje vragen wij borg. Dit bedrag wordt verrekend, als wij het armbandje ontvangen, tijdens de laatste keer diploma-zwemmen. 

Diplomakosten €30-.

Wij bevestigen per E-mail of uw kind mag afzwemmen en vragen u vervolgens om de diplomakosten over te maken op onze rekening.

Voorwaarden diplomagarantie

Zonder intakecriteria kunnen alle kinderen in aanmerking komen voor een A-diplomagarantie. Er zijn wel enige spelregels opgesteld, ook om misbruik van het zwemabonnement van Helsdingen te voorkomen. 

Graag ontvangen wij juiste informatie van uw kind tijdens de aanmelding én op het inschrijfformulier. Dit formulier ontvangt u vlak voor aanvang van de zwemcursus. Uw kind dient de normale les-gang te kunnen volgen en u stelt ons tijdig -minimaal 24 uur van tevoren- op de hoogte van absentie. Ziekte van uw kind(eren) is natuurlijk overmacht, maar voor de les dient u dit wel bij ons te melden. 

Mocht u zich niet houden aan onze afspraken, dan zijn wij gerechtigd om uw kind, altijd na 2 digitale waarschuwingen per E-mail, uit te sluiten van de diplomagarantie en/of te verkorten naar maximaal 02 jaar. Ook kan het zijn dat wij het zwemabonnement van Helsdingen intrekken -dit gebeurd na 2X onrechtmatige absentie (niet tijdig afmelden van uw kind- als er niet aan onze afspraken voldaan wordt. Laat het niet zover komen.

Voor het A-tarief kan uw kind er 24 maanden over doen om het A-diploma te behalen. Mocht dit niet lukken, dan komen wij met een passende oplossing. Geldigheid van de Stickerkaart, om vrij te kunnen zwemmen tijdens de recreatieve uren in Vianen, vervalt na 24 maanden of na het behalen van het diploma, mits anders afgesproken.

Indien uw kind voor het gereduceerde tarief deelneemt, dient hij/zij binnen 18 maanden, na kennismaking, het A-diploma behaald te hebben.            Na 18 maanden brengen wij het B-tarief in rekening, mits u natuurlijk wilt dat uw kind deel gaat nemen.

Gebruik van de Stickerkaart, om tijdens de recreatieve uren in Vianen vrij te zwemmen, is alleen mogelijk als uw kind daadwerkelijk zwemles heeft.

Bij langdurige afwezigheid, vanaf 6 weken bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, vervalt de geldigheid van de Stickerkaart. Uw kind wordt dan weer op de lijst gezet als de zwemlessen weer kunnen aanvangen. U dient uw kind altijd tijdig af te melden voor zwemles. 

Misbruik van de Stickerkaart, iemand anders laten zwemmen dan uw kind, wordt direct bestraft met uitsluiting van de zwemlessen.  

Geldigheid van de Stickerkaart vervalt na 18 maanden of na het behalen van het diploma, mits anders met u afgesproken. 

Tijdelijke of definitieve stop

Het kan voorkomen dat uw kind, in overleg, een bepaalde periode stopt. Wij gaan er vanuit dat uzelf per kwartaal digitaal ons op de hoogte stelt omtrent de situatie van uw kind. Uw kind mag in desbetreffende rustperiode alleen gebruik maken van de Stickerkaart na digitale goedkeuring. De diplomagarantie vervalt ook als misbruik gemaakt wordt van de Stickerkaart. Iemand anders dan uw kind laten vrij zwemmen bv.

Als u ervoor kiest om definitief te stoppen, en u heeft het cursusgeld tijdig betaald, dan hanteren wij onze voorwaarden. Uw beslissing wordt in samenspraak met de directie van de zwemschool besproken. Wij hanteren een teruggave vergoeding welk u bij ons kunt opvragen. Verandering van zwemlocatie, door bijvoorbeeld onverhoopte sluiting van één van de zwembaden, is geen reden tot teruggave van lesgelden. Wij zullen u dan een passende oplossing aanbieden in de regio.  

Als uw kind minder dan 20 lessen heeft gehad en het verblijf op onze zwemschool heeft, vanaf de Kennismaking niet langer geduurd dan 06 maanden, berekenen wij voor een 45-minutenles €29 en voor een          30-minutenles €26-. In de meeste gevallen gaat het dan om kinderen die de Starters- en/of in de Oefengroep verblijven waarin niet meer dan 03 of 04 kinderen begeleid wordt door één zwemonderwijzer(es). 

Naast voornoemde kosten berekenen wij per week €10- abonnementskosten voor www.helsdingen.nl en €50- verwerkingskosten. Vanaf 06 maanden tot aan 12 maanden vergoeden wij maximaal €120-. na deze periode is het niet meer mogelijk om recht te hebben op vergoedingen. De berekening is niet gebaseerd op het de werkelijke komst van uw kind naar de zwemles, maar op basis van de mogelijkheid dat uw kind gebruik kon maken van de zwemles. 

Uiteindelijk hebben wij zwemwater/personeel in moeten huren, onze kosten gingen dus gewoon door. De eerste maanden zijn ook het meest intensief. Uw kind zwemt in een groep van max. 4 kinderen per zwemonderwijzer(es) en daarop zijn de kosten ook op berekend. Gelukkig hebben wij onze teruggeef-regeling weinig tot niet hoeven toepassen. 

Nadat wij de betaling aan u hebben uitgevoerd, vervallen alle afspraken met onze zwemschool en kunt u ook geen gebruik meer maken van de Stickerkaart.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de directie van Zwemschool Midden u adviseert om (tijdelijk) te stoppen met zwemles. Hierover nemen wij dan contact met u op en wij zullen er dan naar streven om te komen tot een gezamenlijke oplossing die vooral in het belang van uw kind zal uitvallen.         

Communicatie belangrijk, maar...

Wij vinden communicatie erg belangrijk, maar gaat u alstublieft niet direct voor, tijdens óf na de zwemles lange gesprekken met ons aan. 

Zwemles en de veiligheid is op dat moment belangrijker. Wij werken met diep water en jonge kinderen zijn kwetsbaar. 

E-mailen heeft de voorkeur, wij zorgen -buiten vakantietijd on- dat u binnen 12 uur antwoord ontvangt. Uitzonderingen bevestigen de regel, in werkelijke nood is er natuurlijk altijd ergens over te praten.

Wij sturen u een uitnodiging per E-mail als uw kind mag proef- óf diploma-zwemmen. Wij doen dat niet over de hoofden van kinderen.  

Ook als uw kind een niveau verder gaat, bekrachtigen wij dat per E-mail, dit om onze afspraken te kunnen traceren en ruis tegen te gaan. Mondelinge toezeggingen binnen onze zwemschool zijn niet bindend. Geschreven meldingen, ook per E-mail, zijn bindend.

Wilt u ons uitvoerig spreken? Dan is woensdagmiddag daarvoor de beste tijd. Tussen 14.00-15.30 uur zijn wij aanwezig tijdens het recreatieve zwemmen in Heldingen Vianen en kunt u, zonder afspraak, ons spreken.

Alleen in de zomer- en kerstvakantie is er géén zwemles

Alleen tijdens de zomer- en kerstvakantie is er geen zwemles. Tijdens Pasen of andere feestdagen kan er verschoven worden, u ontvangt dan van ons persoonlijk bericht per Email. U kunt tijdens de vakanties gebruik maken van de Stickerkaart -recreatief zwemmen- in Helsdingen Vianen.

Nieuwsbrief  

Vlak voor alle vakanties ontvangt u van ons een digitale Nieuwsbrief.        Daar staan onze huisregels in over alle zwemlocaties. U stelt zichzelf op de hoogte van onze afspraken. Als uw kind in Helsdingen 'meters' gaat maken b.v. dan dient de begeleider de minimum leeftijd van 16 jaar te hebben én zwemvaardig te zijn.

Lessen inhalen in Helsdingen Vianen op woensdagmiddag!

Er is een mogelijkheid om gemiste lessen in te halen, u kunt gebruik maken van de Stickerkaart en in Vianen zwemtijd inhalen.

Op woensdagmiddag zijn wij in Helsdingen aanwezig om u en uw kind te ondersteunen. Dit tijdens de recreatieve uren, dit betekend dat u ook andere kinderen mee kunt nemen. U en uw kind hebben dan gratis toegang op vertoon van de Stickerkaart, voor de andere kinderen dient u een kaartje te kopen bij de receptie.

Ook reguliere lessen kunnen ingehaald worden mits er voldoende ruimte is in de bestaande zwemgroepen, stuur een Email naar info@zwemschoolmidden.nl en geef de naam van uw kind op, welke tijd, dag en locatie er normaliter zwemles gevolgd wordt en binnen 24 uur berichten wij u persoonlijk voor een passend alternatief.  

Telefoneren, op schoenen of kinderwagens de zwemperrons betreden, het betreden van ruimten waar wij niets te zoeken hebben, ongepast gedrag tegen medewerkers óf ouders/kinderen van onze zwemschool wordt niet op prijs gesteld en kan gevolgen hebben. 

Bij het betreden van Helsdingen Vianen dient u de Stickerkaart aan de receptie te laten zien als u met uw kind gaat vrijzwemmen. 

Bij calamiteiten heeft de zwemonderwijzer de leiding en zal deze overdragen aan hulpdiensten of vast personeel als men erom vraagt.

Wij werken met diep water. Wij dienen ons hiervan bewust van te zijn en zich verder niet met 'randzaken' bezig te houden. 

Wij danken u al bij voorbaat en gaan er vanuit dat u onze afspraken zorgvuldig naleest én blijft naleven. Dit in ieders belang, maar vooral voor de kinderen. 


Kaart
Opbellen
E-mail
Info